Kenniscentrum Veehouderij volgt interdisciplinair (technisch, economisch en veterinair) actuele ontwikkelingen in de veehouderij. Er worden per sector cursussen georganiseerd, al of niet met een permanent karakter.

Wij belichten nieuwe thema's vanuit de verschillende vakdisciplines (veterinair, zoötechnisch, voeding en financieel/economisch). Ook wordt aan u, als deelnemer, gelegenheid geboden onderwerpen aan te dragen die voor u belangrijk zijn!

Daar de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan de agrarische bedrijfsadviseur bijzonder zwaar zijn, is het ons doel altijd toegankelijke ondersteuning te bieden.
Daarnaast is onderlinge uitwisseling van ervaringen uit de praktijk een belangrijk aspect, dat tot toegevoegde waarde moet leiden.